Kurser

Under våren/sommaren 2021 kommer vi starta upp kurser på Eslövs Hunddagis. Första kursen kommer bli en valp-unghundskurs.

Valputveckling – För dig som inte vill ha pli på din hund. Kursstart Maj 2021.
Det här är en kurs för dig som söker något utöver de vanliga traditionella valp- unghundskurser som finns på marknaden. Istället för att fokusera på att lära in en rad kommandon och strikt lydnad kommer vi i den här kursen fokusera på din och din hunds relation. Kursen bygger på idén om att genom att utveckla & uppmuntra nyfikenhet, kommunikation och kärlek bildar man ett välfungerande team ihop med sin hund. Är man ett team med sin hund kan man samarbeta och ha en fantastisk vardag tillsammans.

I kursen kommer vi jobba med övningar som stärker de signaler som såväl hund och människa utvecklat under domesticeringens gång för att kunna kommunicera med varandra, vi kommer jobba med hanteringsträning och avslappning samt övningar som involverar följsamhet, nyfikenhet och personlig utveckling. Vi tränar med mjuka metoder och utifrån ett empatiskt synsätt som möjligt.

Kursen kommer att bedrivas helt online i en sluten Facebookgrupp. Kursmaterialet kommer bestå utav föreläsningar, filmer, korta artiklar, samt fri coaching/rådgivning under hela kursens gång (utöver kursavgiften). Jag kommer sammanställa en lista med lämplig kurslitteratur som skickas ut före kursstart (litteratur ingår ej).

Kursen ges utav mig, Paulina. Jag har läst flertalet kurser på högskolenivå såsom etologi, djurs- och människors kognition, hundens beteendebiologi. Samt yrkesutbildningar såsom hundskötare, hundfilosof (pågående), hundens beteende (pågående instruktörsutbildning). Därtill har jag flera års erfarenhet utav hundar och jag är givetvis godkänd utav länsstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet med hund. Läs mer om mig under fliken: Om Oss

Fyll i anmälan för kursen i formuläret nedan. Beskriv din hund kortfattat och glöm inte att ange kontaktuppgifter. Faktura skickas efter mottagen anmälan och skall vara betald senast 10 dagar före kursstart.

Kusstart 9/5. Kursen pågår fem veckor, man kan välja om man vill se föreläsningarna live eller vid annat tillfälle i lugn och ro. Man har fri tillgång till allt material under kursens gång och tre veckor efter kursavslut. Pris 1200 inkl. moms. Max 6 ekipage.