Privatträning

Har du och din hund något ni behöver hjälp med i vardagen? Kontakta mig för privatträning. Jag jobbar med belöningsbaserade metoder baserade på modern forskning kring etologi, och hela tiden ur ett empatiskt och etiskt synsätt. Jag erbjuder hjälp i Eslöv och Lund med omnejd.

Pris 450 kronor inkl. moms per timme. Reseersättning kan tillkomma (50 kr/mil).